Wythnos Iechyd Meddwl Plant 2020

Y thema ar gyfer Wythnos Iechyd Meddwl Plant 2020 yw 'Canfod eich Dewrder'.

Ar gyfer y thema eleni, Canfod eich Dewrder, mae Place2Be yn gofyn i bawb feddwl beth sy’n gwneud iddynt deimlo’n ddewr.

Mae adnoddau cynradd ac uwchradd am ddim bellach ar gael ar wefan Wythnos Iechyd Meddwl Plant, yn cynnwys canllawiau gwasanaethau, sleidiau, gweithgaredau grŵp, syniadau codi arian a mwy o gymorth i ysgolion a grwpiau ieuenctid archwilio’r hyn y mae’n ei olygu i Ganfod eich Dewrder.