Mae angen gwybodaeth gywir, hygyrch ar blant a phobl ifanc am eu gofal iechyd

Mae canllaw drafft gan NICE yn argymell sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael eu hysbysu'n llawn am eu hiechyd er mwyn eu grymuso i gymryd rôl weithredol yn eu gofal iechyd.

Gall y system gofal iechyd fod yn frawychus i gleifion iau, a gall profiadau gwael arwain at orbryder yn ymwneud ag ymgysylltu â'r system yn nes ymlaen mewn bywyd a chanlyniadau iechyd gwaeth.  Nod y canllaw drafft hwn yw gwella profiadau babanod, plant a phobl ifanc o ofal iechyd yn y gobaith y gall hyn wella eu canlyniadau iechyd a'u llesiant.