Ysgol yng Nghaerffili yn cael Marc Ysgol Arian Sustrans

Mae ysgol yng Nghaerffili ger ardal lle mae tagfeydd traffig cyson, wedi cael Gwobr Sustrans fel cydnabyddiaeth am leihau'r defnydd o geir ar gyfer teithiau i'r ysgol.

Dyfernir y Marc Ysgol Arian i ysgolion sy'n parhau i ddangos ymrwymiad i hybu teithio egnïol a chynaliadwy, gyda llawer mwy o egni ac adnoddau'n dod o'r ysgol a'i chymuned.