Prydeinwyr sydd Waethaf am Sesiynau Goryfed mewn Pyliau, Dywed Astudiaeth Fawr Fyd-eang

Mae gan bobl o Brydain arferion yfed mwy amlwg nag unrhyw wlad arall, yn ôl astudiaeth fawr fyd-eang, gyda llawer o bobl yn meddwi unwaith yr wythnos.

Nododd Prydeinwyr eu bod yn meddwi 51.1 gwaith ar gyfartaledd mewn cyfnod o 12 mis – unwaith yr wythnos bron – yn ôl y canlyniadau diweddaraf gan yr Arolwg Cyffuriau Byd-eang.

Arolygodd ymchwilwyr yn Llundain 5,400 o bobl o Gymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon a thros 120,000 o bobl yn fyd-eang rhwng 29 Hydref a 30 Rhagfyr y llynedd.

Cyhoeddir y canlyniadau heddiw yn yr wythfed adroddiad blynyddol sydd yn honni mai dyma arolwg cyffuriau mwya’r byd sydd yn cynnwys 36 o wledydd.

Roedd gwledydd Saesneg eu hiaith yn arwain y ffordd o ran pa mor aml yr oedd eu dinasyddion yn meddwi, gydag UDA, Canada ac Awstralia yn agos iawn i’r DU ar frig y raddfa fyd-eang.

Pa mor aml y mae pobl yn meddwi?*

  1. DU 51.1 gwaith y flwyddyn
  2. UDA 50.3 gwaith y flwyddyn
  3. Canada 47.9 gwaith y flwyddyn
  4. Awstralia 47.4 gwaith y flwyddyn
  5. Denmarc 41.7 gwaith y flwyddyn
  6. India 41.0 gwaith y flwyddyn
  7. Gweriniaeth Iwerddon 40.7 gwaith y flwyddyn
  8. Mecsico 38.2 gwaith y flwyddyn
  9. Gweriniaeth Tsiec 36.8 gwaith y flwyddyn
  10. Y Ffindir 34.9 gwaith y flwyddyn

*Yn ôl Arolwg Cyffuriau Byd-eang 2019

Yn y cyfamser, nododd cyfranogwyr o wledydd De America mai nhw oedd yn meddwi'r nifer lleiaf o weithiau.

Cred ymchwilwyr y gallai fod yn amser i gyflwyno canllawiau ynghylch sut i feddwi’n ddiogel, fyddai’n cyrraedd goryfwyr mewn pyliau sydd efallai’n ystyried terfynau uchaf yn “amherthnasol” ar hyn o bryd.

Mae’r astudiaeth yn cyd-fynd â thuedd am i lawr o lefelau yfed yn y DU, gydag ymwrthod ar gynnydd, yn arbennig ymysg oedolion ifanc.

Darllenwch fwy yma