Dosbarthiad braster y corff yn gysylltiedig â pherygl uwch o ganser y prostad ymosodol

Yn yr astudiaeth ragolygol gyntaf o ddosbarthiad braster y corff wedi ei fesur yn uniongyrchol a'r perygl o ganser y prostad, canfu archwilwyr fod lefelau uwch o fraster yr abdomen a'r cluniau yn gysylltiedig â pherygl o ganser y prostad ymosodol.

Cyhoeddwyd y canfyddiadau yn Cancer, cyfnodolyn wedi ei adolygu gan gymheiriaid yr American Cancer Society, a gallai arwain at ddealltwriaeth well o'r berthynas rhwng gordewdra a chanser y prostad a rhoi mewnwelediad newydd ar gyfer triniaeth.