Bod yn 18 yn 2018

Gwaith, teulu, priodas – sut mae bywyd wedi newid i blant 2000 sy'n dod yn oedolion?

Wrth i blant 2000 ddod yn oedolion, mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi creu erthygl yn nodi sut mae bywyd wedi newid i bobl 18 oed ers dechrau'r mileniwm.