Datganiad BASHH, BHIVA, HIVPA a NHIVNA ar reoli cyflenwadau gwrthfeirysol i baratoi ar gyfer Sefyllfa Brexit heb gytundeb

Yn 2018, ysgrifennodd yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol, er mwyn paratoi ar gyfer Brexit heb gytundeb, at gwmnïau fferyllol sy’n cyflenwi meddyginiaethau’r DU o, neu trwy, Ewrop.  Gofynnwyd i gwmnïau gadw cyflenwad chwe wythnos o leiaf, sydd uwchlaw eu stociau busnes arferol, erbyn 29 Mawrth 2019. Rydym yn hyderus y bydd y stoc ychwanegol hwn yn caniatáu presgripsiynau hyd arferol i bawb, hyd yn oed os oes problemau cyflenwad tymor byr ar ôl mis Mawrth. Mae cynlluniau wrth gefn ychwanegol wedi asesu meddyginiaethau gwrthfeirysol penodol sydd mewn perygl.

Ni ddylai fferyllfeydd ymddiriedolaethau, cwmnïau dosbarthu i’r cartref a phartneriaid fferyllfeydd cymunedol bentyrru meddyginiaethau gwrthfeirysol ychwanegol y tu hwnt i stoc busnes arferol – mae cwmnïau fferyllol yn gyfrifol am gadw cyflenwadau ychwanegol. Nid oes angen i feddygon roi presgripsiynau hwy, neu’n gynharach nag arfer a gellir sicrhau cleifion nad oes angen poeni am gyflenwad eu meddyginiaeth ac felly nid oes angen pentyrru. Gallai newidiadau i’r defnydd a ragwelir o gyffuriau beryglu parhad cyflenwadau.

Mae’n ymarfer cyffredin i gleifion gael cyngor er mwyn sicrhau bod ganddynt gyflenwad o feddyginiaethau wrth gefn i barhau am un mis y tu hwnt i’w hapwyntiad nesaf â’r clinig ac i sicrhau bod eu hapwyntiad wedi ei drefnu i adlewyrchu hyn.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Jo Josh ar +44 (0) 7787 530922 neu [email protected].