Llygredd aer yn gysylltiedig â mwy o berygl o ganser y geg, yn ôl astudiaeth

Mae ymchwil yn Taiwan wedi dangos cysylltiad rhwng lefelau uchel iawn o lygredd aer a chanser y geg.

Mae lefelau uchel o lygredd aer yn gysylltiedig â pherygl cynyddol o ganser y geg, mae ymchwil newydd wedi datgelu.

Mae gwyddonwyr yn flaenorol wedi cysylltu llygredd aer uchel ag amrywiaeth o broblemau iechyd, o fwy o berygl o ddementia i asthma a hyd yn oed newidiadau yn strwythur y galon, gydag ymchwil ddiweddar yn awgrymu nad oes unrhyw "lefel ddiogel" o lygredd aer.

Bellach, dywed ymchwilwyr bod y perygl o ddatblygu canser y geg yn cynyddu pan fydd llygredd aer ar lefelau uchel iawn.

Gan ysgrifennu yn y Journal of Investigative Medicine, mae ymchwilwyr yn Taiwan yn disgrifio sut y gwnaethant ganfod y cysylltiad trwy edrych ar ddata llygredd aer o 66 o orsafoedd monitro ansawdd aer ar draws y wlad a gasglwyd yn 2009, a chyfuno hyn gyda data o gofnodion iechyd dros 480,000 o ddynion 40 oed ac yn hŷn yn 2012/13. Roedd 1,1617 o achosion o ganser y geg i gyd ymysg y cyfranogwyr.

Canolbwyntiodd y tîm ar ronynnau pitw o lygredd o’r enw PM2.5s, a seilio cyswllt y dynion hyn â’r llygredd aer hwn ar y man lle’r oeddent yn byw. Yna rhannwyd y cyfranogwyr yn bedwar grŵp, o’r lefelau cyswllt isaf i’r uchaf.

Darllenwch fwy yma