ACTifadu Eich Bywyd – Wedi eich Effeithio gan Ganser

Mae’r cwrs hwn wedi ei ddylunio i helpu pobl i fyw bywyd cyflawn, iach gyda chanser neu ar ei ôl. Mae’r cwrs yn seiliedig ar Therapi Derbyn ac Ymrwymiad (ACT) a chaiff ei gynnal dros 4 sesiwn wythnosol.

Mae’r cwrs ar gyfer unrhyw un sydd wedi eu heffeithio gan ganser, nid cleifion yn unig. Mae’r sesiynau yn seiliedig ar ddarlithoedd ac yn cael eu cyflwyno gan wirfoddolwyr wedi eu hyfforddi, felly does dim angen rhannu straeon unigol.

Mae mwy o wybodaeth am y cwrs ar gael ar wefan Gofal Canser Tenovus.