Angen gweithredu o hyd ar yr aros am Gredyd Cynhwysol, wrth i ffigurau newydd ddangos cynnydd o 13% yn y defnydd o fanciau bwyd mewn chwe mis yn unig o’i gymharu â’r adeg hon y llynedd

Darparodd rhwydwaith banc bwyd Ymddiriedolaeth Trussell 658,048 o gyflenwadau brys i bobl mewn argyfwng rhwng Ebrill a Medi 2018, a chynnydd o 13% yn yr un cyfnod yn 2017.

Dywed yr elusen os nad yw'r cyfnod aros o isafswm o bum wythnos am daliad cyntaf Credyd Cynhwysol yn cael ei leihau, yr unig ffordd o atal mwy o bobl yn cael eu gorfodi i ddefnyddio banciau bwyd eleni yw gohirio pob cais newydd am Gredyd Cynhwysol.