Mae gan botel o win yr wythnos yr un risg o ganser â 10 sigarét yr wythnos i fenywod – astudiaeth newydd

Gall y cysylltiad sefydledig rhwng canser a thybaco helpu i gyfathrebu'r cysylltiadau rhwng lefelau cymedrol o alcohol a chanser, a chodi ymwybyddiaeth gyhoeddus o risgiau canser sy'n gysylltiedig ag alcohol, yn ôl astudiaeth a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn mynediad agored BMC Public Health.
 

Mae tîm o ymchwilwyr yn Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Ysbyty Athrofaol Southampton, Prifysgol Bangor a Phrifysgol Southampton wedi amcangyfrif y risg o ganser sy'n gysylltiedig ag yfed lefelau cymedrol o alcohol, ac wedi cymharu hyn â'r risg o ganser sy'n gysylltiedig â smygu.