3.7 miliwn o blant yn y DU yn byw ar aelwydydd lle mae deiet iach yn gynyddol anfforddiadwy

Mae dadansoddiad newydd "Fforddiadwyedd y Canllaw Bwyta'n Iach"o'r felin drafod annibynnol The Food Foundation yn canfod bod tua 3.7 miliwn o blant yn y DU yn rhan o deuluoedd sydd yn ennill llai na £15,860 ac a fyddai'n gorfod gwario 42% o'u hincwm ar ôl tai ar fwyd i fodloni costau canllawiau maeth y Llywodraeth, gan wneud deiet iach yn debygol o fod yn anfforddiadwy.

Mae cymharu amcangyfrifiad o gost Canllaw Bwyta'n iach PHE i incwm aelwydydd yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn dangos y byddai angen i hanner tlotaf yr aelwydydd wario bron 30% o'u hincwm ar ôl tai ar fwyd er mwyn bwyta'r deiet y mae'r Llywodraeth yn ei argymell, o'i gymharu â 12% ar gyfer hanner cyfoethocaf yr aelwydydd.