Plant 10 oed yn y DU wedi bwyta gwerth 18 mlynedd o siwgr

Mae plant eisoes wedi mynd y tu hwnt i’r uchafswm siwgr a argymhellir ar gyfer person 18 oed erbyn iddynt gyrraedd eu degfed pen-blwydd, yn ôl Public Health England. Mae hyn yn seiliedig ar gyfanswm y siwgr sy’n cael ei fwyta o 2 oed ymlaen.

Er bod faint o siwgr y mae plant yn ei fwyta wedi gostwng ychydig yn y blynyddoedd diwethaf, maent yn dal i fwyta tua 8 ciwb o siwgr yn ormod bob dydd, sydd yn gyfwerth â thua 2,800 o giwbiau siwgr yn ormod y flwyddyn.