Ymgynghoriadau

07-01 Aug/Nov

Mae'r ymgynghoriad hwn yn mynd i'r afael â blaenoriaethau cenedlaethol drwy’r system gynllunio, gan gynnwys: cynnal a datblygu economi sy’n ffynnu; datgarboneiddio; datblygu ecosystemau gwydn; gwella iechyd a lles ein cymunedau.