Ymgynghoriadau

17-25 Aug/Oct

Mae cwmpas y strategaeth yn Lloegr, ond byddem hefyd wrth ein bodd yn clywed gan bobl yn y gweinyddiaethau datganoledig neu dramor. Diben yr adolygiad yw mynd i’r afael â’r problemau amgylcheddol ac iechyd a achosir gan ein system fwyd, er mwyn sicrhau diogelwch ein cyflenwad bwyd a chynyddu buddion y chwyldro i ddod mewn technoleg amaethyddol. Bydd y Strategaeth Fwyd Genedlaethol yn archwilio gweithgaredd ar draws sawl adran wladol, gan ddatblygu’r Bil Amaethyddiaeth a’r Bil Pysgodfeydd blaenllaw sydd gerbron y Senedd ar hyn o bryd, y Strategaeth Ddiwydiannol, y Cynllun Gordewdra mewn Plentyndod a’r Bil Amgylchedd arfaethedig.