Ymgynghoriadau

23-01 May/Jan

There is an ongoing debate about whether gender differences are down to ‘nature’, or ‘nurture’. What is clear from the science is that the extreme ‘nature’ position, that differences between girls and boys are all biologically predetermined and unalterable – has been thoroughly discredited. The environment has a vital role in shaping gendered differences. We want to explore how that happens.

14-07 Oct/Jan

Rydym am gasglu eich barn ar gynigion newydd i leihau'r defnydd o arferion cyfyngol mewn lleoliadau gofal plant, addysg, iechyd a gofal cymdeithasol.

23-18 Oct/Dec

Rydym eisiau eich barn ar ein diweddariad drafft i’r ‘Pecyn Cymorth Gweithredu Cwnsela Mewn Ysgolion’ a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2011.

07-02 Nov/Jan

Rydyn ni’n ceisio eich barn ar gynigion ar gyfer Bil Partneriaeth Gymdeithasol (Cymru).

22-17 Nov/Jan

Rydym yn gofyn ichi fynegi barn am gychwyn Rhan 1, Adran 1 o Ddeddf Cydraddoldeb 2010 – y ddyletswydd economaidd-gymdeithasol.

10-10 Dec/Mar

Hoffem glywed eich barn ynghylch ein dull o leihau llygredd aer yng Nghymru.