Ymgynghoriadau

07-30 Jan/Jun

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb Iechyd Meddwl yn chwilio am dystiolaeth gan bobl a sefydliadau i rannu eu gwybodaeth, eu profiad a’u dealltwriaeth o anghydraddoldebau iechyd meddwl. Maent yn dymuno clywed am anghydraddoldebau o bob math ym maes iechyd meddwl: beth sy’n eu hachosi, beth all eu hatal neu eu lleddfu, a beth fyddai’n helpu i gefnogi camau i leihau anghydraddoldeb iechyd meddwl.

30-19 Apr/Jul

Os ydych yn gweithio ym myd addysg, yn cefnogi'r gwaith o’i gyflwyno neu os oes gennych ddiddordeb yn y maes, rydym yn awgrymu eich bod yn dod yn gyfarwydd â Chanllawiau Cwricwlwm i Gymru 2022 cyn i chi roi adborth.

02-12 May/Jul

Rydym yn gofyn am safbwyntiau ar ymagwedd llywodraeth y DU a gweinyddiaethau datganoledig tuag at brisiau carbon y DU ar ôl ymadael â’r UE.

13-05 May/Aug

Hoffem gael eich barn ar y cod ymarfer diwygiedig ar fesur perfformiad gwasanaethau cymdeithasol.

23-01 May/Jan

There is an ongoing debate about whether gender differences are down to ‘nature’, or ‘nurture’. What is clear from the science is that the extreme ‘nature’ position, that differences between girls and boys are all biologically predetermined and unalterable – has been thoroughly discredited. The environment has a vital role in shaping gendered differences. We want to explore how that happens.