Ymgynghoriadau

14-08 Feb/May

Cafodd y Canllawiau Darparu a Dylunio eu cyhoeddi’n wreiddiol yn 2014 fel dogfennau ar wahân. Mae’r ddogfen yn cael ei chyhoeddi gan Lywodraeth Cymru ac mae’n darparu canllawiau ar gyfer cynllunio, dylunio a chreu seilwaith teithio llesol. Mae’r canllawiau wedi cael eu diwygio er mwyn adlewyrchu’r arferion gorau cyfredol ac i gynnwys newidiadau i reoliadau ac i’r ddwy ddogfen ganllawiau ar wahân.

25-21 Feb/Apr

Mae’r Adran Addysg eisiau safbwyntiau am newidiadau arfaethedig i ganllawiau statudol Cadw plant yn ddiogel mewn addysg (KCSIE). Maent yn ymgynghori ar ystod eang o newidiadau arfaethedig i KCSIE. Y nod yw helpu ysgolion a cholegau i ddeall yr hyn y mae angen iddynt ei wneud yn ôl y gyfraith yn well a’r hyn yr ydym yn cynghori’n gryf y dylent ei wneud er mwyn bodloni eu cyfrifoldebau diogelu.