Ymgynghoriadau

17-25 Nov/Jan

Strategaeth ddrafft Llywodraethau Cymru ar gyfer dyfodol trafnidiaeth yng Nghymru. Mae'n nodi uchelgeisiau ar gyfer yr 20 mlynedd nesaf a blaenoriaethau ar gyfer y 5 mlynedd nesaf.

15-15 Dec/Mar

Hoffai Llywodraeth Cymru gael eich barn ar ein gweledigaeth genedlaethol ar gyfer Cymru o blaid pobl hŷn.

16-26 Dec/Mar

Hoffai Llywodraeth Cymru gael eich barn ynghylch cynigion ar gyfer y fframwaith deddfwriaethol er mwyn cefnogi amaethyddiaeth yng Nghymru.