Ymgynghoriadau

04-19 May

Mae’r ymchwiliad hwn yn ceisio deall graddfa bresennol anghenion iechyd meddwl mewn carchardai, a nodi pa gymorth sy’n bodoli ac a oes unrhyw fylchau mewn darpariaeth.

07-31 May

Mae ein sgwrs i drafod materion Newid yn yr Hinsawdd mewn perthynas â strategaeth ddrafft y Cyngor yn parhau tan 31 Mai 2021. Mae modd i chi gymryd rhan mewn sawl ffordd, drwy: Rhannu eich adborth chi ar ein cynlluniau drwy gymryd rhan yn yr arolwg

07-31 May

Rydyn ni'n ceisio'ch barn i'n helpu i gynllunio ein darpariaeth o fannau gwefru cerbydau trydan ar gyfer y dyfodol yn Rhondda Cynon Taf. Mae modd i chi gymryd rhan mewn sawl ffordd. Llenwch yr arolwg byr i roi eich barn yn gyflym ac yn hawdd. Mae modd i chi hefyd rannu eich profiad o feddu ar gerbyd trydan neu ei ddefnyddio, a nodi lleoliadau addas i roi mannau gwefru cyhoeddus ar ein map rhyngweithiol.