Sain a Llun

Y Gyfres Cryfhau Arweinyddiaeth – Pennod 9

Ym mis Medi 2012, lladdwyd Kim Buckley (46), ei merch Kayleigh (17) a’i hwyres Kimberley (6 mis) mewn tân yn eu cartref a daniwyd gan dad Kimberley.

Mae Gwyneth Swain, mam Kim, mam-gu Kayleigh a hen fam-gu Kimberley am rannu ei stori.

Ei nod wrth wneud hynny yw atal llofruddiaethau eraill o’r fath.

Y llais arall a glywir yn y ffilm hon yw Jan Pickles, a fu’n gweithio gyda Mrs Swain i ysgrifennu Adolygiad Dynladdiad Domestig ar gyfer yr achos hwn.