Sain a Llun

Y Gyfres Cryfhau Arweinyddiaeth – Pennod 8

Ym mis Medi 2015 ffurfiodd Llywodraeth Cymru bartneriaeth â Fforwm Ieuenctid Caerffili gyda'r bwriad o rannu barn pobl ifanc gydag arweinwyr Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. 

Mae'r ffilm hon wedi'i seilio'n llwyr ar yr hyn y mae'r bobl ifanc hyn am i chi ei ddeall am eu profiad nhw o drais a cham-drin, a'r negeseuon maen nhw am i arweinwyr Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru eu clywed.