Sain a Llun

Y Gyfres Cryfhau Arweinyddiaeth - Pennod 6

Y Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol

Datblygwyd y Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol mewn partneriaeth â rhanddeiliaid ac mewn ymgynghoriad â’r rheini sydd wedi dod drwy’r profiad er mwyn cynnig hyfforddiant i bawb sydd ei angen. Mae’r ffilm yn esbonio sut mae’r Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol yn gweithio.

Mae ymgynghoriad cyhoeddus wedi cael ei lansio ar y Fframwaith. Gwnewch yn siŵr eich bod yn lleisio’ch barn ar sut dylid ei ddatblygu ymhellach cyn iddo gael ei ymgorffori yn y canllawiau statudol o dan Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (2015).