Sain a Llun

Y Gyfres Cryfhau Arweinyddiaeth – Pennod 5

Dysgu gwersi’r Adolygiadau Dynladdiadau Domestig

Cafodd yr Adolygiadau Dynladdiadau Domestig (DHR) eu sefydlu yn 2011 o dan Ddeddf Trais Domestig, Troseddu a Dioddefwyr 2004. O dan y Ddeddf, disgwylir i ardaloedd ystyried yr amgylchiadau a arweiniodd at farwolaeth a achoswyd gan gamdrin domestig a nodi sut y gellid bod wedi gwella’r ymatebion iddo

Bydd y ffilm hon yn rhoi darlun bras o brosesau’r DHR ac yn disgrifio’r gwersi rydym yn eu dysgu o’r Adolygiadau sydd wedi’u cynnal hyd yma. Dylai’r gwersi hynny fod yn effeithio ar yr arfer diweddaraf erbyn hyn. Dim ond trwy droi’r gwersi hyn yn arferion gwell y gallwn osgoi dynladdiadau yn y dyfodol.