Sain a Llun

Y Gyfres Cryfhau Arweinyddiaeth – Pennod 4

Rhaglenni Cyflawnwyr Trais Domestig – adnodd lleol pwysig

Mae’r ffilm hon yn ymchwilio i rôl Rhaglenni Cyflawnwyr Trais Domestig a sut gallant helpu’r gwaith i roi terfyn ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol. 

Mae gwasanaethau cymorth i ddioddefwyr a phlant sy’n dioddef mewn achosion o gam-drin domestig yn hanfodol. Fodd bynnag, oni bai bod gwasanaethau’n ymdrin yn uniongyrchol â’r cyflawnwyr, ni fydd terfyn ar gam-drin domestig. 

Rhaglenni gwaith grŵp yn y gymuned yw’r rhain sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda chyflawnwyr cam-drin domestig, gyda’r nod o newid eu hymddygiad ac atal cam-drin a thrais pellach. 

Mae ymchwil a gyhoeddwyd yn ddiweddar iawn wedi ymchwilio i ganlyniad dynion yn cymryd rhan mewn rhaglenni achrededig i gyflawnwyr, ac mae’r ffilm hon yn dangos rhai o’r penawdau o’r ymchwil hon, ynghyd ag ystyriaethau pellach i gomisiynwyd ac arweinwyr strategol lleol. 

Byddai Llywodraeth Cymru yn gwerthfawrogi adborth ar y ffilm. E-bostiwch: [email protected]