Sain a Llun

Y Gyfres Cryfhau Arweinyddiaeth – Pennod 2

Yn ystod haf 2013, ysgrifennodd y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth ar y pryd at wasanaethau cyhoeddus Cymru yn gofyn iddynt sicrhau bod ganddynt bolisi gweithle ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol. Erbyn Medi 2013, roedd 42 o sefydliadau gwasanaethau cyhoeddus wedi mabwysiadu neu’n adolygu polisïau.

Flwyddyn yn ddiweddarach o’r cam pwysig hwn, mae’n bwysig bod arweinwyr gwasanaethau cyhoeddus yn rhoi ystyriaeth i effaith y gwaith hwn. Nid pen draw’r broses yw datblygu polisïau gweithle. Mae’r effaith ar staff yn dibynnu ar ba mor dda y caiff y polisi ei roi ar waith, ei gyhoeddi a’i gefnogi.

Mae’r ffilm hon, a wnaed mewn partneriaeth gan Lywodraeth Cymru a’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, yn cynnig syniadau a chyngor ynghylch cryfhau effaith a chwmpas y polisïau pwysig hyn.