Sain a Llun

Cyfres Cryfhau Arweinyddiaeth - Pennod 7

Mae'r ffilm hon am drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol wedi'i datblygu gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Penaethiaid a thimau arwain ysgolion.

Datblygwyd y ffilm mewn partneriaeth â Chymorth i Ferched Cymru ac Against Violence and Abuse, ac mae'n rhoi crynodeb o'r canllawiau arferion da a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru. 

Ei nod yw rhoi cyngor sylfaenol ac eang ar sut i ddechrau gweithredu dull ysgol gyfan o fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol a rôl hanfodol addysg yn hyn o beth.