Sain a Llun

Y Gyfres Cryfhau Arweinyddiaeth: Rhif 1

Trosolwg

Mae trais ar sail rhywedd, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn broblemau mawr a pharhaus. Bob blwyddyn yng Nghymru mae pobl yn marw’n ddiangen a miloedd o rai eraill yn dioddef. Ar 30 Mehefin, cyflwynwyd Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) i’r Cynulliad gan Lesley Griffiths AC, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth.

Mae darpariaethau’r Bil hwn yn gam sylweddol ymlaen yn y gwaith o atal trais ar sail rhywedd, cam-drin domestig a thrais rhywiol. Yn y ffilm fer hon mae’r Gweinidog yn esbonio sut y gallwn fynd ati gyda’n gilydd i gyflawni hyn.