Sain a Llun

Atgofion Chwaraeon: Nid ydym Byth yn Colli

 

Dewch i ni fynd i’r afael â dementia, iselder ac unigrwydd trwy atgofion chwaraeon. Dewch i ni sicrhau nad ydym byth yn colli. Dewch i ni gydweithio i ennill. Ymunwch â’r Garfan sportingmemoriesnetwork.com

Ar draws y wlad mae degau o bobl 50 oed ac yn hŷn, sydd yn brwydro gyda dementia, iselder ac unigrwydd. Bob wythnos, mae timau Sporting Memories yn gweithio gyda’r bobl hyn a’u hanwyliaid, yn eu hysgogi a’u hannog i ail-fyw eu hatgofion am chwaraeon.

Mae atgofion yn gamp tîm ac rydym yn creu’r garfan fwyaf erioed. Rydym yn cydweithredu gyda chymunedau, gwirfoddolwyr, noddwyr, comisiynwyr, enwogion fel Syr Steve Redgrave, chwaraeon, clybiau a sefydliadau o’r un anian. Un tîm, i gyd yn gweithio i sefydlu a chynnal grwpiau atgofion chwaraeon am ddim ar gyfer pobl dros 50 oed. Ydych chi eisiau cael eich cynnwys? Trwy gydweithio, gallwn helpu mwy o bobl ar draws y wlad.

Ymunwch â’r garfan - sportingmemoriesnetwork.com/

Sgript a chyfeiriad creadigol gan Super Being Labs 
Cynhyrchiad gan Super Being Labs a Turtle Canyon
Troslais gan Paul Hawksbee (Noddwr)