Sain a Llun

Bod yn berson ifanc: Addysg Rhywioldeb Cynhwysfawr

Yn y byd newidiol sydd ohoni heddiw, nid yw tyfu i fyny bob amser yn hawdd.  Dychmygwch fod heb wybodaeth gywir a sgiliau dibynadwy wrth geisio tyfu'n oedolyn. A yw mythau yn cael eu camgymryd i fod yn realaeth? A yw cyfoedion, y teledu a'r rhyngrwyd yn disodli adnoddau a gwybodaeth ddibynadwy?  Yn ffodus, gall Addysg Rhywioldeb Cynhwysfawr neu CSE, wneud y daith hon yn haws, yn fwy cadarn ac yn iachach i bobl ifanc ar draws y byd.