Y Cyfryngau Cymdeithasu

Mae Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru yn awyddus i ymgysylltu ymarferwyr ym mhob sector a disgyblaeth ym maes hybu iechyd, gwella iechyd ac iechyd y cyhoedd mewn amrywiaeth o ffyrdd. Mae Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru yn awyddus i annog aelodau i gymryd rhan trwy ei gyfrifon Facebook, Twitter, LikedIn, Instagram ac You Tube.