Digwyddiadau Blaenorol

Digwyddiadau Blaenorol

Bydd yr Aelodau’n ymwybodol bod gan Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru hanes hir o hwyluso ystod o ddigwyddiadau gan gynnwys gweithdai, seminarau, cynadleddau a chyfleoedd hyfforddi eraill. Mae’r adran hon wedi’i chynllunio i ddarparu mynediad i ddeunyddiau dysgu a’r wybodaeth sy’n cael ei chynhyrchu drwy’r digwyddiadau hyn a allai gynnwys cyflwyniadau, fideos, ffotograffau, adroddiadau perthnasol a phapurau ymchwil ac ati.

"Mae’r rhai sy’n methu â dysgu o hanes yn si?r o’i ailadrodd."
Winston Churchill

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

Click on the following link to see what's behind door number 18 on our Christmas countdown http://t.co/3ErcYhquRU http://t.co/gXt4OEVm46

@PHNetworkCymru

Yn gymysg ag elfennau o anrhagweladwyedd, brys a chymhlethdod, mae heriau ac anawsterau mudo rhyngwladol yn gofyn a… http://t.co/HfMyzTMNLK

@PHNetworkCymru

Mixed with elements of unforeseeability, emergency, and complexity, the challenges and difficulties of internationa… http://t.co/S2pQbogOLl

@PHNetworkCymru