Digwyddiadau Blaenorol

Digwyddiadau Blaenorol

Bydd yr Aelodau’n ymwybodol bod gan Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru hanes hir o hwyluso ystod o ddigwyddiadau gan gynnwys gweithdai, seminarau, cynadleddau a chyfleoedd hyfforddi eraill. Mae’r adran hon wedi’i chynllunio i ddarparu mynediad i ddeunyddiau dysgu a’r wybodaeth sy’n cael ei chynhyrchu drwy’r digwyddiadau hyn a allai gynnwys cyflwyniadau, fideos, ffotograffau, adroddiadau perthnasol a phapurau ymchwil ac ati.

"Mae’r rhai sy’n methu â dysgu o hanes yn si?r o’i ailadrodd."
Winston Churchill

Eisiau cyfrannu at yr adran hon?

Anfonwch y wybodaeth yr hoffech ei hychwanegu at y rhwydwaith

 

RT : In women, 1/2 bottle of wine/night or 23 cigarettes/week have similar cancer risks. Both add 36 cancers per 1000 users. Wa…

@PHNetworkCymru

Shaping our future in wales: Public Health Network Cymru Conference part 2 http://t.co/ypAiRCT4F7

@PHNetworkCymru

RT : #FuturesCymru2019 Future Generations Commissioner for Wales is opening the Shaping Our Fu…

@PHNetworkCymru