Sarah James

Sarah James

Mae gan Sarah flynyddoedd lawer o brofiad yn marchnata a dylunio gwefannau, ac mae’n cyfaddef ei bod wrth ei bodd gyda thechnoleg. Mae ganddi ddiddordeb brwd mewn dylunio a chreadigrwydd, ac mae wedi datblygu set unigryw o sgiliau yn sgil dros 10 mlynedd o brosiectau. Canfu Sarah angerdd am gynnal tudalennau cyfryngau cymdeithasol a gwefannau ar gyfer cerddorion lleol, gan ddefnyddio ei sgiliau dylunio a golygu i gymryd rhan mewn cystadlaethau. Mae’r sgiliau hyn wedi cael eu defnyddio’n aml ac wedi ychwanegu elfen greadigol i unrhyw brosiect y mae’n ei wneud.

Dechreuodd Sarah weithio yn y GIG yn 2008, gan wneud prentisiaeth gweithyddu gyda PCT Gogledd Gwlad yr Haf.  Yn 2009, gweithiodd yn is-adran Dysgu a Datblygu PCT Bryste.  Yna symudodd i ffwrdd o’r GIG i weithio yn y sector preifat fel Cydlynydd Datblygu Busnes i gwmni hyfforddiant preifat oedd yn cyflwyno cymwysterau NVQ i’r diwydiant adeiladu. Yna ailddechreuodd Sarah gyda’r GIG yn Iechyd Cyhoeddus Cymru, gan weithio yn yr Is-adran Polisi, Ymchwil a Datblygu Rhyngwladol fel gweinyddwr.  Daeth cyfle i ymuno â thîm y rhwydwaith fel Swyddog Cymorth Prosiect ac mae wedi derbyn yr her.