Rebecca Winslade

Rebecca Winslade

Graddiodd Rebecca o Athrofa Prifysgol Cymru Caerdydd (Prifysgol Metropolitan Caerdydd erbyn hyn) yn 2005 gyda gradd BSc (Anrhydedd) mewn Maetheg Dynol Gymhwysol. Mae Rebecca wedi gweithio yn y GIG ers 2006 ac mae wedi ymddiddori mewn maetheg, rheoli pwysau ac iechyd cyhoeddus ers amser maith.

Mae Rebecca wedi gweithio i’r Adrannau Maetheg a Deieteg ar gyfer y gwasanaethau Anableddau Dysgu ac Iechyd Meddwl ym Myrddau Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg a Phrifysgol Caerdydd a’r Fro. Roedd ei gwaith yn cynnwys darparu rhaglenni ymyriadau rheoli pwysau ar gyfer defnyddwyr gwasanaethau o ran cleifion mewnol a chleifion allanol. Mae Rebecca hefyd wedi hyfforddi fel Arweinydd Maetheg a Meddwl ar gyfer y rhaglen rheoli pwysau i deuluoedd, MEND.

Ymunodd Rebecca ag Iechyd Cyhoeddus Cymru yn 2012 fel Cydgysylltydd y Rhwydwaith Maeth ac mae’n gweithio yn yr Is-adran Polisi, Ymchwil a Datblygu.