Jamie-lee Wyatt

Jamie-lee Wyatt

Ymunodd Jamie-Lee â’r Tîm IHCC ar ôl gweithio yn y sector preifat fel Cynorthwyydd Cyfrifon, ar ôl cwblhau prentisiaeth NVQ Lefel 2 mewn Gweinyddu Busnes gyda Chyngor Bro Morgannwg yn 2011.

Mae Jamie-Lee wedi sefydlu cefndir cadarn mewn cymorth gweinyddol ac ers ymuno â’r tîm ym Mai 2016 mae wedi helpu i gydgysylltu amrywiaeth o gynadleddau a seminarau, yn ogystal â darparu cymorth i’r tîm yn ddyddiol.

Mae Jamie-Lee o dras Almaenig a Seisnig a threuliodd gyfnod byr o’i blynyddoedd cynnar yn byw yn Sbaen, lle astudiodd yn Ysgol Ryngwladol Almunecar ar y Costa Tropical, ochr yn ochr â phobl o lawer o genhedloedd gwahanol.