Catherine Evans

Catherine Evans

Ymunodd Catherine â’r GIG yn 2003 ar ôl graddio o Athrofa Prifysgol Cymru Caerdydd gyda BSc (Anrhydedd) mewn Astudiaethau Bwyd.

Dechreuodd weithio yn Nhîm Iechyd Cyhoeddus Lleol Pen-y-bont ar Ogwr fel Ymarferydd Iechyd Cyhoeddus gan weithio ar ystod o fentrau gwella iechyd gan ganolbwyntio’n benodol ar weithgaredd corfforol a maeth. Cafodd Catherine ei secondio i Gynllun Ysgolion Iach Pen-y-bont ar Ogwr rhwng 2010 a 2012 lle y bu’n gweithio gydag ysgolion i hyrwyddo pob agwedd ar iechyd i ddisgyblion, staff ysgolion a’r gymuned ehangach. Yn ystod ei hamser yn Nhîm Iechyd Cyhoeddus Lleol Pen-y-bont ar Ogwr cafodd Catherine ddiploma mewn Iechyd Cyhoeddus ym Mhrifysgol Caerdydd. 

Yn 2012 cychwynnodd Catherine ei rôl fel Cydlynydd y Rhwydwaith Gweithgaredd Corfforol ac mae bellach yn un o Gydlynwyr Cymru Rhwydwaith Iechyd y Cyhoedd sydd wedi'i leoli yn yr Uned Penderfynyddion Ehangach Iechyd yn y Gyfarwyddiaeth Iechyd a Lles.