Cysylltu â Ni

Gallwch gysylltu â Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru mewn amrywiaeth o ffyrdd

Drwy anfon e-bost: 

[email protected]

Drwy ffonio: 

02920 104 450

Drwy’r post:

Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru
Iechyd Cyhoeddus Cymru
Llawr 5
Rhif 2 Capital Quarter
Tyndall Stryd
Caerdydd
CF10 4BZ

 

Drwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol: 

 
 

Ymholiadau gan y Cyfryngau

Dylai newyddiadurwyr a chwmnïau cynhyrchu sydd am gysylltu â Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru gysylltu â Thîm Cyfathrebu Iechyd Cyhoeddus Cymru.Mae swyddog cyfathrebu ar gael ar bob adeg. Ni fydd Tîm Prosiect Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gallu helpu gydag unrhyw ymholiadau sy’n ymwneud â’r cyfryngau.

 

Cysylltu â Thîm Cyfathrebu Iechyd Cyhoeddus Cymru ar 02920 348755 (24 hours).