Geirdaon

"Mae’r rhwydwaith bob amesr wedi dod ag ystod eang o bobl sydd â diddordeb yn rhannu eu harbenigedd a dysgu oddi wrth eraill at ei gilydd."

David Crepaz-Keay, Sefydliad Iechyd Meddwl

“Mae wedi fy ngalluogi i wybod beth sy’n gyfredol, deddfwriaeth polisi a thargedau amrywiol yn ymwneud ag iechyd ar gyfer pob partner mewn iechyd ac addysg am fod hyn yn llywio fy ngwaith.  Mae hefyd wedi bod yn gyfle da i gydweithio gyda phartneriaid i wella Iechyd a Lles fy nghynulleidfa darged a chael y wybodaeth a’r ymchwil ddiweddaraf lle y bo’n briodol wrth ddefnyddio’r Rhwydwaith.”

Corinne Fry Uwch Swyddog Ieuenctid a Chymunedol – Datblygu’r Gweithlu ac Iechyd Gwasanaeth Ieuenctid Castell-nedd Port Talbot

"Digwyddiad ysbrydoledig, defnyddiol gyda llawer o adnoddau. Diolch yn fawr"

Adborth gan ‘Yn Hen ac yn Unig: Nid digwyddiad ynysig’ Seminar, Hydref 2018

"Mae gennym eisoes nifer o gynadleddwyr yn cysylltu â ni yn gofyn i ymweld ac mewn un achos yn gofyn i ni ymweld â nhw, felly i ni mae'n llwyddiant mawr yn helpu i ledaenu'r gair o safbwynt gwirfoddol/3ydd sector"

Adborth o Gydweithfa Crefftwyr Prestatyn yn dilyn seminar, Hydref 2018