Hygyrchedd

Llywir hygyrchedd ar y wefan hon gan safonau y llywodraeth a'r Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Cydnabyddir canllawiau WCAG yn eang fel y safon rhyngwladol ar gyfer hygyrchedd ar y we.

Tra ei fod yn fwriad gennym wneud y gwefan hon yn un hawdd mynd ati a chyrraedd lefel cydymffurfiaeth WCAG o 'AA'; rydym yn cydweithio � rhanddeiliaid i sicrhau fod o leiaf lefel cydymffurfiaeth 'A' yn cael ei fodloni.

Rydym ar hyn o bryd wrthi’n comisiynu gwefan newydd yn unol â safonau hygyrchedd y llywodraeth yn barod ar gyfer ei lansio ym mis Mawrth 2021. Os ydych yn cael unrhyw broblemau hygyrchedd ar y safle hwn neu os oes gennych unrhyw sylwadau, cysylltwch â ni.

Pa mor hygyrch yw’r wefan hon:

Fersiwn 1, adolygwyd 07/10/20

Statws Cydymffurfio

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1 safon AA, oherwydd y diffyg cydymffurfio a nodir isod.

Gwyddom nad yw rhannau o’r wefan hon yn gwbl hygyrch:

 • Nid yw rhai o’r delweddau’n cynnwys isdeitlau neu ddisgrifiadau
  Nid yw hyn yn bodloni Maen Prawf Llwyddiant 2.1 WCAG 1.1.1 Cynnwys Di-destun

 • Nid oes gan rai fideos isdeitlau neu sain-ddisgrifiadau
  Nid yw hyn yn bodloni Maen Prawf Llwyddiant 2.1 WCAG 1.2.1 Sain yn unig a Fideo yn unig (Recordio ymlaen llaw) Lefel A; a 1.2.2 Isdeitlau Lefel A

 • Nid yw rhai offer awtoddarllenydd yn dilyn y penawdau a’r testun yn y drefn a fwriadwyd
  Nid yw hyn yn bodloni Maen Prawf Llwyddiant 2.1 WCAG 1.3.2 Trefn Ystyrlon Lefel A

 • Llywio Bysellfwrdd – nid yw tabio trwy dudalennau yn nodi ble mae’r defnyddwyr ar y dudalen ac nid yw’r defnyddwyr yn gallu osgoi cynnwys
  Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 2.1 WCAG 2.1.1 Bysellfwrdd Lefel A

 • Nid yw rhai dolenni i adnoddau, dogfennau a dogfennau PDF allanol wedi eu labelu’n glir oherwydd eu teitlau
  Nid yw hyn yn bodloni Maen Prawf Llwyddiant 2.1 WCAG 2.4.4 Diben Dolen (Mewn Cyd-destun) Lefel A

 • Mae rhai delweddau’n cynnwys testun na fydd yn cyd-fynd ag offeryn awto-ddarllenydd
  Nid yw hyn yn bodloni Maen Prawf Llwyddiant 2.1 WCAG 1.4.5 Delweddau o Destun Lefel AA

 • Mae gan rai tudalennau wallau gwrthgyferbyniad lliw rhwng testun a chefndir neu ddelwedd a chefndir
  Nid yw hyn yn bodloni Maen Prawf Llwyddiant 2.1 WCAG 1.4.3 Gwrthgyferbyniad (Isafswm) Lefel AA

 • Gellir oedi rhywfaint o’r cynnwys sydd yn symud trwy glicio a llusgo gyda’r cyrchwr, ond nid oes ganddo fecanwaith Oedi, Atal, Cuddio
  Nid yw hyn yn bodloni Maen Prawf Llwyddiant 2.1 WCAG 2.2.2 Oedi, Atal, Cuddio Lefel A

 

Baich Anghymesur

O fewn yr adnodd presennol, byddwn yn ymdrechu i wneud ein gwefan yn fwy hygyrch yn unol â chanllawiau WCAG fersiwn 2.1 Lefel A a Lefel AA

Llywio a chael mynediad at wybodaeth

 • Nid oes unrhyw ffordd o osgoi’r cynnwys ailadroddus ar bennawd y dudalen (er enghraifft, dewis ‘mynd i’r prif gynnwys’).

 • Nid yw bob amser yn bosibl newid cyfeiriadedd y ddyfais o lorweddol i fertigol heb ei wneud yn fwy anodd gweld y cynnwys.

 • Nid yw’n bosibl i ddefnyddwyr newid maint y testun heb i rywfaint o’r cynnwys orgyffwrdd.

 

PDF a Dogfennau Eraill

Nid yw’r rheoliadau hygyrchedd yn gofyn i ni unioni dogfennau PDF neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydynt yn hanfodol ar gyfer darparu ein gwasanaethau.  Nid ydym yn bwriadu unioni unrhyw ddogfennau PDF neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018, fodd bynnag byddwn yn ymdrechu i wneud unrhyw ddogfennau PDF neu Word newydd yn hygyrch lle y bo’n bosibl.

Rydym yn ymwybodol nad yw rhai adnoddau, dogfennau a dogfennau PDF allanol yn bodloni’r canllawiau hygyrchedd, er enghraifft, nid ydynt yn cyd-fynd ag offeryn awto-ddarllenydd ac yn cynnwys delweddau heb ddisgrifiadau.  Rydym yn adolygu’r adnoddau allanol hyn yn barhaus yn unol â’r canllawiau hygyrchedd i weld pa rai o’r adnoddau hyn sydd yn hanfodol i’w cadw, neu y gellir eu dileu a darparu adnoddau sydd yn bodloni’r canllawiau hygyrchedd yn eu lle.

 

Fideo Byw

Rydym yn ymdrechu i ychwanegu isdeitlau i ffrydiau sain neu fideo byw lle y bo’n bosibl, fodd bynnag mae fideo byw wedi ei eithrio o fodloni’r rheoliadau hygyrchedd. Byddwn bob amser yn ceisio darparu fersiynau ag isdeitlau o’r fideos wedi eu recordio ymlaen llaw yr ydym yn eu cynhyrchu.

 

Paratoi’r Datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ym mis Hydref 2020.  Bydd datganiad diwygiedig yn cael ei lanlwytho ar wefan newydd Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru ym mis Mawrth 2021.

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ym mis Rhagfyr 2019. Cynhaliwyd y prawf yn fewnol.

 

Addasu Maint y Testun

 • Internet Explorer: Ewch i 'View' ar y bar dewislenni > Dewiswch 'text size/ zoom'
 • Firefox: Ewch i 'View' ar y bar dewislenni > Dewiswch 'text size / zoom'. Neu pwyswch lawr ar y botwm 'control', ei ddal lawr a phwyso'r bysell arwydd plws (+) ar eich bysellfwrdd i gynyddu maint y testun. Er mwyn ei leihau pwyswch lawr ar y botwm 'control', ei ddal lawr a phwyso'r bysell arwydd minws (-)
 • Nodwch y gall y gosodiadau uchod amrywio yn dibynnu ar y porwr

Lawrlwytho Ffeiliau

Efallai fydd rhaid ichi lawrlwytho y canlynol er mwyn cael mynediad at ffurfiau wahanol o ddogfennau ar y safle hwn. Gellir eu lawrlwytho yn rhad ac am ddim o wefannau allanol perthnasol fel y nodir isod: