Ynglŷn â’r Is-adran Polisi, Ymchwil a Datblygu

Mae'r Gyfarwyddiaeth Polisi, Ymchwil a Datblygu Rhyngwladol wrth wraidd uchelgais Iechyd Cyhoeddus Cymru i wella iechyd ar draws Cymru ac yn rhyngwladol trwy nodi, lledaenu a gweithredu'r mesurau Iechyd y Cyhoedd mwyaf effeithiol. Mae'r Gyfarwyddiaeth yn darparu ystod o swyddogaethau craidd sydd yn cynnwys: Polisi Iechyd y Cyhoedd, Ymchwil a Datblygu Rhyngwladol, Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru ac Iechyd Byd-eang.

Y Cyfarwyddwr Polisi, Ymchwil a Datblygu Rhyngwladol yw'r Athro Mark Bellis ac mae'r tîm wedi ei leoli gyda gweddill Iechyd Cyhoeddus Cymru yn Capital Quarter 2, Stryd Tyndall, Caerdydd.

Os hoffech gysylltu â Chyfarwyddwr y Gyfarwyddiaeth Polisi, Ymchwil a Datblygu Rhyngwladol, yr Athro Mark Bellis, anfonwch e-bost [email protected]