Ynglŷn â’r Uned Penderfynyddion Ehangach Iechyd

Mae’r uned penderfynyddion ehangach iechyd yn ceisio dylanwadu ar y ffactorau economaidd ac amgylcheddol er mwyn gwella iechyd, llesiant a lleihau anghydraddoldebau. Mae’r rhain yn cynnwys arian ac adnoddau, lefel ein haddysg a’n sgiliau, argaeledd gwaith da, ansawdd a diogelwch ein tai a’n hamgylchedd.

Erbyn 2030, rydym eisiau bod gan bobl Cymru gyfle gwell a mwy cyfartal o fyw bywyd gwerth chweil, yn rhydd rhag salwch y gellir ei osgoi.

Rydym yn gweithio i ddylanwadu ar bolisi ac ymarfer, yn lleol ac yn genedlaethol i wella iechyd a lleihau anghydraddoldebau mewn iechyd a llesiant, wedi ei lywio gan y dystiolaeth orau sydd ar gael.

Mae Uned Penderfynyddion Ehangach Iechyd yn rhan o Gyfarwyddiaeth Iechyd a Llesiant Iechyd Cyhoeddus Cymru ac yn gweithio’n agos gydag eraill ar draws Iechyd Cyhoeddus Cymru a’r system iechyd y cyhoedd ehangach.