Ynglŷn ag Iechyd Cyhoeddus Cymru

Iechyd Cyhoeddus Cymru yw un o'r 11 sefydliad sy'n ffurfio GIG Cymru. Iechyd Cyhoeddus Cymru yw'r asiantaeth iechyd cyhoeddus cenedlaethol yng Nghymru.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gweithio i amddiffyn a gwella iechyd a lles a lleihau anghydraddoldebau iechyd i bobl Cymru.

Mae gan Iechyd Cyhoeddus Cymru saith blaenoriaeth:

Prosiectau a Blaenoriaethau Cyfredol

Nod hirdymor Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru yw addysgu, hysbysu a hwyluso’r broses o rannu gwybodaeth a thystiolaeth am ystod eang o bynciau sy’n ymwneud ag iechyd cyhoeddus. 

Mae gwefan Cymru Rhwydwaith Iechyd y Cyhoedd yn teilwra i anghenion a diddordebau aelodau unigol.

Ymhlith y buddion o fod yn aelod mae:

  • Tudalennau newyddion, digwyddiadau ac adroddiadau'n seiliedig ar ddiddordebau penodol
  • Cyfeirio at adnoddau a gwasanaethau yn eich ardal
  • Digwyddiadau, cyhoeddiadau, dogfennau a mwy
  • E-bwletin misol
  • Podlediadau