Mae ein tîm

"Mae PANNW bob amser wedi bod yn ffynhonnell wych o wybodaeth ac adnoddau yr wyf wedi ei ddefnyddio yn rheolaidd.  Mae diweddariadau a chyhoeddiadau yn cael eu rheadru trwy ein haelodaeth ffisiotherapi yng Nghymru ac rwyf yn aml wedi cyfeirio cydweithwyr yn y DU i wefannau a gwybodaeth yr wyf wedi dod i wybod amdanynt trwy PANNW."

Philippa Ford, Rheolwr Materion Cyhoeddus a Pholisi Cymru CSP

Geirdaon

Many practitioners have benefited from the Public Health Wales Networks over the years. Some of these practitioners have been generous enough to share their experiences from their membership of the pre-existing Networks. 

Geirdaon

Ymholiadau gan y Cyfryngau

Dylai newyddiadurwyr a chwmnïau cynhyrchu sydd am gysylltu â Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru gysylltu â Thîm Cyfathrebu Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae swyddog cyfathrebu ar gael ar bob adeg. Ni fydd Tîm Prosiect Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gallu helpu gydag unrhyw ymholiadau sy’n ymwneud â’r cyfryngau.

Cysylltu â Thîm Cyfathrebu Iechyd Cyhoeddus Cymru ar 02920 348755 (24 hours).