Mae ein tîm

"Mae Rhwydwaith Hybu Iechyd Meddwl Cymru Gyfan wedi bod yn fforwm pwysig i drafod mater hanfodol iechyd meddwl y cyhoedd. Mae wedi galluogi arbenigwyr o amrywiaeth o feysydd i drafod meysydd o ymarfer addawol a’r sail dystiolaeth ar gyfer effeithiolrwydd."

Phill Chick, Arweinydd Datblygu iechyd Meddwl Cymru

Geirdaon

Many practitioners have benefited from the Public Health Wales Networks over the years. Some of these practitioners have been generous enough to share their experiences from their membership of the pre-existing Networks. 

Geirdaon

Ymholiadau gan y Cyfryngau

Dylai newyddiadurwyr a chwmnïau cynhyrchu sydd am gysylltu â Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru gysylltu â Thîm Cyfathrebu Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae swyddog cyfathrebu ar gael ar bob adeg. Ni fydd Tîm Prosiect Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gallu helpu gydag unrhyw ymholiadau sy’n ymwneud â’r cyfryngau.

Cysylltu â Thîm Cyfathrebu Iechyd Cyhoeddus Cymru ar 02920 348755 (24 hours).