Mae ein tîm

“Mae wedi fy ngalluogi i wybod beth sy’n gyfredol, deddfwriaeth polisi a thargedau amrywiol yn ymwneud ag iechyd ar gyfer pob partner mewn iechyd ac addysg am fod hyn yn llywio fy ngwaith.  Mae hefyd wedi bod yn gyfle da i gydweithio gyda phartneriaid i wella Iechyd a Lles fy nghynulleidfa darged a chael y wybodaeth a’r ymchwil ddiweddaraf lle y bo’n briodol wrth ddefnyddio’r Rhwydwaith.”

Corinne Fry Uwch Swyddog Ieuenctid a Chymunedol – Datblygu’r Gweithlu ac Iechyd Gwasanaeth Ieuenctid Castell-nedd Port Talbot

Geirdaon

Many practitioners have benefited from the Public Health Wales Networks over the years. Some of these practitioners have been generous enough to share their experiences from their membership of the pre-existing Networks. 

Geirdaon

Ymholiadau gan y Cyfryngau

Dylai newyddiadurwyr a chwmnïau cynhyrchu sydd am gysylltu â Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru gysylltu â Thîm Cyfathrebu Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae swyddog cyfathrebu ar gael ar bob adeg. Ni fydd Tîm Prosiect Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gallu helpu gydag unrhyw ymholiadau sy’n ymwneud â’r cyfryngau.

Cysylltu â Thîm Cyfathrebu Iechyd Cyhoeddus Cymru ar 02920 348755 (24 hours).