Mae ein tîm

"Mae gennym eisoes nifer o gynadleddwyr yn cysylltu â ni yn gofyn i ymweld ac mewn un achos yn gofyn i ni ymweld â nhw, felly i ni mae'n llwyddiant mawr yn helpu i ledaenu'r gair o safbwynt gwirfoddol/3ydd sector"

Adborth o Gydweithfa Crefftwyr Prestatyn yn dilyn seminar, Hydref 2018

Geirdaon

Many practitioners have benefited from the Public Health Wales Networks over the years. Some of these practitioners have been generous enough to share their experiences from their membership of the pre-existing Networks. 

Geirdaon

Ymholiadau gan y Cyfryngau

Dylai newyddiadurwyr a chwmnïau cynhyrchu sydd am gysylltu â Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru gysylltu â Thîm Cyfathrebu Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae swyddog cyfathrebu ar gael ar bob adeg. Ni fydd Tîm Prosiect Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gallu helpu gydag unrhyw ymholiadau sy’n ymwneud â’r cyfryngau.

Cysylltu â Thîm Cyfathrebu Iechyd Cyhoeddus Cymru ar 02920 348755 (24 hours).