ein cysylltiedig

 • IHCC

  IHCC

  Ar y wefan hon fe gewch wybodaeth am y Ganolfan Ryngwladol Cydlynu Iechyd, adnoddau defnyddiol ar gyfer gweithio’n rhyngwladol a chyllid yn ogystal â gwybodaeth am newyddion a digwyddiadau. Mae’r IHCC yn ganolbwynt ar gyfer rhannu, cyfnewid gwybodaeth, cydweithredu a rhwydweithio ar gyfer Cymru ar draws y DU, Ewrop a gweddill y byd.

 • MECC

  MECC

  Mae Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif (GBCG) yn agwedd ar newid ymddygiad sy'n defnyddio'r miliynau o ryngweithiadau o ddydd i ddydd rhwng sefydliadau ac unigolion â phobl eraill i'w helpu i wneud newidiadau cadarnhaol i'w hiechyd a lles corfforol a meddyliol.

 • Gymuned Ymchwil a Datblygu

  Gymuned Ymchwil a Datblygu

  Croeso i wefan y Gymuned Ymchwil a Datblygu, gofod deinamig a gynhelir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i ddod â’r rheiny sy’n gweithio ar draws iechyd, polisi ac ymchwil ynghyd i gefnogi ymagwedd gydlynus tuag at ymchwil iechyd y cyhoedd o ansawdd uchel yng Nghymru.

 • Uned Gymorth Asesu’r Effaith ar Iechyd Cymru (WHIASU)

  Uned Gymorth Asesu’r Effaith ar Iechyd Cymru (WHIASU)

  Ar y wefan hon, mae gwybodaeth am asesu'r effaith ar iechyd (HIA) yng Nghymru, newyddion a datblygiadau diweddar. Ein nod yw cynnig adnodd i'r rhai sydd wrthi'n asesu'r effaith ar iechyd ar hyn o bryd, a'r rhai sy'n newydd i'r maes ac yn chwilio am wybodaeth Cewch fanylion am asesiadau o'r effaith ar iechyd sydd wedi'u cwblhau yng Nghymru er 1997, a gweithgareddau eraill yr Uned s'yn ymwneud ag asesu'r effaith ar iechyd, yn ogystal â dolenni i adnoddau defnyddiol eraill.

digwyddiadau ac ymgynghoriadau Diweddaraf

Mwy o ddigwyddiadau